Prima   |  Resurse ONG și parteneri | Programul de Granturi 2020 pentru organizaţiile de tineret, lansat

Programul de Granturi 2020 pentru organizaţiile de tineret, lansat

25.12.2019   696 Accesări  
Programul de Granturi 2020 pentru organizaţiile de tineret, care are drept scop susţinerea şi dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova a fost lansat astăzi de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

vezi mai mult
Tineri din satul Olănești, Ștefan Vodă, au fost informaţi despre oportunităţile UE
14.12.2019   473 Accesări   
Realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului, premiate la Gala ONU
07.12.2019   491 Accesări   
 
 

În debutul evenimentului, ministrul Corneliu Popovici a menţionat că prin acest program Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării vine să ofere suport logistic şi financiar organizaţiilor de tineret, care desfăşoară proiecte şi iniţiative cu impact în politica de tineret la nivel naţional cât şi regional.

„Încurajăm participarea activă a tinerilor în societate, fiindcă potenţialul lor de dezvoltare este enorm, iar noi trebuie să contribuim la valorificarea acestuia susţinând implicarea lor în viaţa economică, socială şi culturală a ţării”, a afirmat oficialul.

La concurs pot aplica doar organizaţiile necomerciale în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile lor statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

În cadrul Programului Granturi pentru organizaţiile de tineret, în anul 2020 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor

Prioritatea II. Servicii pentru tineri

Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru tineri

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica naţională de tineret;

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;

Bugetul estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;

Capacitatea de a atrage resurse, altele decât ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;

Consistenţa acţiunilor de promovare;

Durabilitatea proiectului;

Capacitatea de realizare şi experienţa organizaţiei.

Toate proiectele înaintate la concurs, care îndeplinesc criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor.

Suma totală alocată pentru Programul de Granturi destinat organizaţiilor de tineret, finanţat de la bugetul de stat, constituie cca 7 mln MDL. Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma acordată variază de la 70 000 MDL până la 200 000 MDL, iar pentru cele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 MDL până la maximum 350 000 MDL.

Dosarul poate fi depus până la data de 31.01.2020, ora 17.00, la sediul Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poştală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu - Bodoni. Totodată, dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, şi la adresa de e-mail: tineret@mecc.gov.md.

Comentarii Adaugă comentariu
Comentaţi autorizându-vă cu:  De la OM la OM Facebook Google Twitter Вконтакте OpenID Yandex Mail.ru Loginza MyOpenID WebMoney