print
Instruire în domeniul egalităţii de gen pentru efectivul Armatei Naţionale
26.07.2018
466 Accesări
În cadrul activităţii, efectivul militar şi civil a studiat noţiuni generale despre  egalitatea de gen, stereotipurile legate de rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare, violența pe criteriu de gen (violența domestică și violența împotriva femeilor), cadrul legal național în domeniu, precum şi violența pe criteriu de gen în conflictele armate.
 
De menţionat că în anul curent, activități similare de instruire vor fi organizate în toate garnizoanele Armatei Naţionale.
 
Ciclul de instruiri în domeniul egalităţii de gen se desfăşoară în baza Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi UN Women, semnat în luna iulie curent.
 
Activităţile fac parte din Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 şi Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021.
Copyright © 2019 Toate drepturile rezervate